Katalog

Objednávky

+420 233 379 537
Po-Čt 8:00-16:00 hod
Pá 8:00-15:00 hod

objednavky@cws-boco.cz

Reklamační řádTento reklamační řád je platný od 1. listopadu 2011 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.cws-boco-shop.cz

I.Všeobecná ustanovení
Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupujícím je buď podnikatel nebo spotřebitel a prodávajícím CWS-boco Česká republika s.r.o. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce slouží nákupní doklad na zboží (faktura).

II.Délka záruky
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, tj. 24 měsíců pro spotřebitele a 6 měsíců pro podnikatele.

Výše uvedená záruční doba se nevztahuje na zboží, které je omezené datem spotřeby či použitelnosti. Datum spotřeby je vždy na příslušném zboží viditelně uvedeno.

III.Záruční podmínky
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Prodávající odpovídá za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

•Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla
•Vada vznikla nevhodným používáním zboží
•Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem
•Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
•Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží nebo jiných úprav bez svolení výrobce
•Zboží bylo poškozeno živly nebo vyšší mocí
•Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, atd.

IV.Práva plynoucí ze záruky

Odstranitelná vada
Kupující má právo na řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti.

Neodstranitelná vada
Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému používání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží. Nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Opakující se odstranitelná vada
Pokud se vady vyskytují opakovaně ve větším počtu a brání v řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupení od kupní smlouvy

© 2017 CWS-boco Česka republika s.r.o. | Do Čertous 2635/20 | hala D1, 193 00 Praha 9 | Horní Počernice, Tel.: 233 37 95 37, 233 37 65 31 | GSM brána 603/42 39 06 | Fax: 233 37 65 12 | E-Mail: info@cws-boco.cz | WWW stránky: www.cws-boco.cz / Version 8 -CZ